Systemy CardioScan

CardioScan 10

System do oceny 3 kanałowych zapisów holterowskich EKG.

system-holter-ekg-cardioscan-10-1

 • Współpraca z rejestratorami DMS 300-3A
 • Analiza funkcji stymulatorów implantowanych
 • Trendy ST (zgodnie z wymogami A.H.A.)
 • Trendy QT, QTc

(więcej…)

CardioScan 11

Zaawansowany system do oceny 3 kanałowych zapisów holterowskich EKG.

system-holter-ekg-cardioscan-11-1

 • Współpraca z rejestratorami DMS 300-3A
 • Analiza migotania przedsionków
 • Analiza ST (zgodnie z wymogami A.H.A.)
 • Analiza QT, QTc

(więcej…)

CardioScan 12

Zaawansowany system do oceny 3 i 12 kanałowych zapisów holterowskich EKG.

system-holter-ekg-cardioscan-12-1

 • Więcej niż system holterowski
 • Współpraca z rejestratorami DMS 300-3A i DMS 300-4A
 • Analiza funkcji stymulatorów implantowanych
 • Analiza migotania przedsionków

(więcej…)

Rejestrator DMS 300-3A

3 kanałowy holter EKG do systemów CardioScan 10, 11, 12.

rejestrator-holter-ekg-dms-300-3a-1

 • prosta obsługa
 • czas ciągłej rejestracji do 7 dni (bez wymiany baterii)
 • rejestracja 3 kanałów EKG
 • wysoka częstotliwość próbkowania sygnału EKG
 • automatyczne wykrywanie impulsów stymulatora
 • 7-odprowadzeniowy, ekranowany kabel pacjenta
 • cyfrowa metoda zapisu sygnału

(więcej…)

Rejestrator DMS 300-4A

3 i 12 kanałowy holter EKG do systemów CardioScan 12.

rejestrator-holter-ekg-dms-300-4a-2

 • prosta obsługa
 • rejestracja 3 lub 12 kanałów EKG
 • czas ciągłej rejestracji (na jednej baterii):
  3 kanały EKG – do 7 dni, 12 kanałów EKG – do 5 dni
 • wysoka częstotliwość próbkowania sygnału EKG
 • automatyczne wykrywanie impulsów stymulatora

(więcej…)

Copyright © 2019 Oxford Pol Sp. z o.o.