Zaawansowany system do oceny 3 i 12 kanałowych zapisów holterowskich EKG.

system-holter-ekg-cardioscan-12-1

 • Więcej niż system holterowski
 • Współpraca z rejestratorami DMS 300-3A i DMS 300-4A
 • Analiza funkcji stymulatorów implantowanych
 • Analiza migotania przedsionków

 • Analiza ST (zgodnie z wymogami A.H.A.)system-holter-ekg-cardioscan-12-4
 • Analiza QT, QTc i QTd
 • Analiza HRV
 • Wieloparametrowa analiza zaburzeń rytmu:
  – histogramy wszystkich rodzajów pobudzeń
  – kolorowe rozróżnienie pobudzeń nieprawidłowychsystem-holter-ekg-cardioscan-12-2
  – arytmie komorowe i nadkomorowe
  – analiza kontrolowana przez operatora, automatyczna
  – możliwość reanalizy i reklasyfikacji pobudzeń
  dodatkowe możliwości grupowania pobudzeń!
  – narzędzia do szybkiej analizy zapisów
  – możliwość konfiguracji parametrów analizysystem-holter-ekg-cardioscan-12-3
 • Możliwość zmiany wyglądu grup wzorców
 • Analiza migotania przedsionków
 • Analiza późnych potencjałów
 • Analiza zmienności załamka T
 • Bezdech sennysystem-holter-ekg-cardioscan-10-11-12-2
 • Wektokardiografia
 • Natychmiastowy dostęp do dowolnego fragmentu EKG
 • Możliwość konfiguracji formy i treści raportu
 • Możliwość eksportu raportu w formacie PDF, ASCIIsystem-holter-ekg-cardioscan-11-12-3
 • Możliwość współpracy z bezprzewodowym monitorowaniem EKG – CardioVision

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji? Masz dodatkowe pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami.

Form1